Info om lag

Fem lag är anmälda till förbundsserien:

3 veteranlag 0ch två öppna lag